David Baasjournalist på Expressen, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris 2020.

Advokatsamfundets journalistpris offentliggjordes vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte, som hölls via videolänk, i dag torsdag den 11 juni.

– I tider av turbulens och ifrågasättande av journalistiken känns det extra angeläget att dela ut priset till en journalist som arbetar granskande, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som fortsätter:

– David Baas avslöjanden, ofta av sådan information som makthavare eller extremistiska rörelser inte vill ska komma ut, är viktiga i en demokratisk rättsstat.

David_Baas_journalistpris_2020_foto_Petrus_Iggstrom_2_560.jpg
David Baas tog emot Advokatsamfundets journalistpris på samfundets kansli. I samband med att priset överlämnades intervjuades David Baas av Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och ordförande Christer Danielsson – se filmer nedan.
Foto: Petrus Iggström

– Få yrken ger samma inblick i så många olika världar som journalistiken. Det gör jobbet spännande, säger David Baas, som enligt priskommittén får priset för att han ”med beundransvärd envishet” granskar nazister, rasister och islamister.

Intresset för extremistiska rörelser startade med nazistiska grupper, men har sedan vidgats till även islamism och vänsterextremism. Ideologiska motpoler till nazismen kan man tycka. Ändå har David Baas slagits av hur många beröringspunkter de olika ståndpunkterna har med varandra.

– Det finns ett slags strävan efter renhet i samhället, att vissa saker inte passar in och ska avlägsnas, säger han, och tillägger att även metoderna och demokratiföraktet förenar de olika rörelserna.

David Baas är född i Luleå 1980 och har fått flera prestigefyllda priser, bland annat Föreningen grävande journalisters pris Guldspaden två gånger och Stora Journalistpriset.

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Priset ges till en journalist som på ett sakligt, engagerat och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är, från och med 2018, 50 000 kronor.

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår från och med i år justitiekansler Mari Heidenborg, advokat Viktor Banke och journalisten Niklas Orrenius.

Priskommitténs motivering: ”David Baas avslöjar med beundransvärd envishet nazister, rasister och islamister och ställer dem till svars utan att blinka. I en tid då antidemokratisk nationalism och radikal islamism vinner mark fortsätter David Baas oförtrutet att arbeta på tydlig humanistisk grund.”

Intervju med David Baas hos Advokatsamfundet (3 minuter)

Intervju med David Baas hos Advokatsamfundet (28 minuter)