Behovet av att få veta vad som hänt måste vägas mot den avlidne utpekades och dennes anhörigas rättigheter. Det menade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander som intervjuades i SVT:s Aktuellt igår den 11 juni. Mia Edwall Insulander ifrågasatte utpekandet av en namngiven person och efterlyste en oberoende utredning med uppgift att lyfta den utpekades perspektiv.

Mia Edwall Insulander förde också fram behovet av att granska utredningen i Sveriges radios Ekot.

Se inslaget på SVT Play. Inslaget kommer först i programmet.

Lyssna på inslaget i Ekot.