Sveriges Radio P4 Örebro har uppmärksammat Advokatsamfundets undersökning om coronapandemin, som bland annat visade att pandemin har påverkat rättssäkerheten för advokaternas klienter negativt.

I ett nyhetsinslag den 22 juni återger P4 Örebro uppgiften att undersökningen visar att omkring var fjärde advokatbyrå anser att rättssäkerheten har försämrats. P4 har intervjuat advokat Vinita Qvist i Örebro, som konstaterar att pandemin framför allt medför att många domstolsförhandlingar inställda, med följden att många klienter tvingas vänta på viktiga avgöranden, och att kvaliteten på minnesbilder och förhör försämras när förhandlingarna skjuts upp.

Advokat Vinita Qvist framhåller också att rättssäkerheten försämras för tilltalade och målsägande när klienter eller advokater får lov att delta via telefon eller videosamtal, och klienten därmed inte har sin försvarare eller sitt målsägandebiträde med sig vid förhandlingen. Hon menar att det är betydligt svårare att åstadkomma hjälp, stöd och juridisk vägledning till klienten per telefon.

”Rättssäkerheten påverkas av pandemin” i Sveriges Radio P4 Örebro