CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, fördömer kraftigt övergrepp mot advokater i Turkiet, Sri Lanka, Kina, Colombia och Guatemala.

CCBE har sänt brev till presidenterna i alla de nämnda länderna till stöd för de utsatta advokaterna.

I brevet till Turkiets president Erdoğan uttrycker CCBE oro över fängslandet av advokat Turan Canpolat. I januari 2016 dömdes Canpolat till 10 års fängelse enligt Turkiets antiterrorbestämmelser för att ha företrätt företag som stängdes enligt undantagsdekret och för att ha laddat ned och använt Bylock, ett smartphoneprogram för krypterad kommunikation – trots att ingen av de grunderna hade angivits i åtalet. Turan Canpolat har nu suttit i fängelse i 50 månader och hålls i isolering. Hans överklagande väntar fortfarande på kassationsdomstolens prövning efter 14 månader; under de senaste 14 månaderna har han givit in 14 enskilda ansökningar om att friges, men ingen har besvarats. CCBE uppmanar president Erdoğan att göra allt för att Turan Canpolat ska friges, eftersom han tros vara frihetsberövad på grund av sin legitima verksamhet som advokat.

I brevet till Sri Lankas president uttrycker CCBE sin oro över frihetsberövandet av advokat Hejaaz Hizbullah. Enligt uppgift ska Hejaaz Hizbullah, som i sin advokatverksamhet framträdande främjar de muslimska minoriteternas rättigheter, ha gripits av kriminalpolisen den 14 april 2020 med hänvisning till den lankesiska terroristlagstiftningen. Polisen beslagtog dokument i ärenden som Hejaaz Hizbullah arbetade med. Han fördes till polisens kontor där han förhördes och har blivit kvar i förvar sedan dess. Enligt uppgift har han inte fått träffa sin advokat i enrum och har inte alls fått tillgång till advokat sedan den 16 april. CCBE uppmanar presidenten att göra allt för att Hejaaz Hizbullah ska friges, eftersom han tros vara frihetsberövad på grund av sin legitima verksamhet som advokat.

I brevet till Folkrepubliken Kinas president Xi uttrycker CCBE sin oro över trakasserierna mot människorättsadvokaten Qin Yongpei. Myndigheterna drog in Qins advokatlicens i maj 2018 och beordrade honom att stänga sin advokatfirma. Den 31 oktober 2019 genomsökte polisen kontoret på Qins juridiska konsultbolag utan att visa upp beslut om husrannsakan och tog Qin i förvar. Mer än en månad senare anhölls Qin formellt för att ha ”tillskyndat omstörtande av statsmakten”. Han hålls i förvar i stadshäkte nr 1 i Nanning. Enligt uppgift har Qin förvägrats tillgång till en advokat med hänvisning till skydd mot spridning av sjukdomen covid-19. Qin Yongpei har försvarat andra människorättsadvokater som har utsatts för repressalier av myndigheterna och tillhandahållit rättsligt bistånd åt utsatta grupper. Han har ofta uttalat sig om regeringens politik och åtgärder, bland annat när det gäller fall av maktmissbruk från myndighetspersoners sida och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. CCBE uppmanar president Xi att göra allt för att Qin ska friges och tillförsäkra honom tillgång till advokat, eftersom han tros vara frihetsberövad på grund av sin legitima verksamhet som advokat.

I brevet till Colombias president Duque uttrycker CCBE sin oro över trakasserierna mot advokaten Daniel Prado. Enligt uppgift ska Prados kontor och hem ha övervakats med drönare i januari 2020. Prado, som är verksam för den colombianska frivilligorgansationen Mellankyrkliga kommissionen för rättvisa och fred, har försvarat många offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna de senaste 20 åren. CCBE skrev till presidenten i december 2019 och uttryckte allvarlig oro över hot mot Daniel Prado. CCBE uppmanar president Duque att se till att trakasserierna mot Prado utreds fullständigt och opartiskt, i syfte att de ska upphöra.

I brevet till Guatemalas president Giammattei uttrycker CCBE sin oro över inbrottet i advokat Esteban Celadas hem den 22 april 2020. En grupp oidentifierade personer ska brutit sig in och vandaliserat huset. När Celada kom hem från arbetet fann han att ytterdörren hade brutits upp och väggar och golv hade smorts ned med avföring. CCBE skrev till president Giammattei redan i mars och uttryckte oro över ett inbrottsförsök hemma hos Celada. Esteban Celada är känd för sitt arbete till försvar för de mänskliga rättigheterna. Han har ofta varit rättsligt biträde i känsliga mål om brott mot mänskligheten, organiserad brottslighet, sexuellt våld och dödligt våld mot kvinnor. Han har arbetat med flera människorättsorganisationer i Guatemala. För närvarande ingår han i Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina, en grupp bildad av advokater från tio latinamerikanska länder som bekämpar det systematiska användandet av tortyr i regionen. CCBE uppmanar president Giammattei att se till att inbrottet i Celadas hem utreds fullständigt och opartiskt och att vidta de åtgärder som behövs för att tillförsäkra Celada skydd, eftersom inbrottet tros vara motiverat endast av hans verksamhet som advokat.