Rådet för de europeiska advokatsamfundet (CCBE) konstaterar att ett stort antal mål och ärenden har ställts in eller skjutits upp sedan begränsningarna på grund av coronaviruset infördes, till skada för rätten till rättslig prövning och respekten för de mänskliga rättigheterna.

I ett uttalande uppmanar CCBE EU:s institutioner och alla medlemsstater att

  • underlätta en fullständig återaktivering av rättssystemen i Europa, samtidigt som hälso- och säkerhetsåtgärder iakttas
  • investera i rättsväsende och rättshjälp
  • ge stöd åt advokater i syfte att säkerställa skyddet för grundläggande rättigheter och friheter och främja tillgång till rättslig prövning för att garantera medborgarnas rättigheter.

I uttalandet nämner CCBE särskilt att advokater och advokatbyråer måste få särskilt ekonomiskt stöd liksom skattelättnader. Särskilt ensampraktiserande advokater samt små och medelstora advokatbyråer, som ofta är den första kontaktpunkten för rättsligt bistånd och rättighetsskydd och är de som i första hand tillvaratar de mest utsatta gruppernas rättigheter, har drabbats av effekterna av coronakrisen och nedstängningarna, på grund av bristen på nya ärenden och försenade eller inställda betalningar från klienterna. Preliminära uppgifter tyder på att 25 procent av Europas advokater har drabbats påtagligt.

CCBE:s uttalande om återaktivering av rättssystemen i Europa