Rättsmedicinalverket (RMV) börjar omedelbart att åter kalla personer på fri fot till rättspsykiatriska undersökningar och § 7-undersökningar. Det meddelade RMV i en skrivelse till tingsrätterna och hovrätterna i dag den 9 juni.

Skälet är att Folkhälsomyndigheten från och med den 13 juni inte längre avråder från resor inom Sverige.

I början av april informerade RMV om att myndigheten skulle söka anstånd för alla ärenden som gällde § 7-undersökningar och rättspsykiatriska undersökningar av personer på fri fot, eftersom RMV bedömde att resorna till och från undersökningarna kunde bidra till att coronavirussmitta skulle spridas. RMV:s bedömning grundade sig på Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Nu återupptar alltså RMV undersökningarna av personer på fri fot. Men RMV behåller övriga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det innebär till exempel att personen som kallas måste vara symptomfri för att RMV ska genomföra undersökningen.

Rättsmedicinalverkets skrivelse till tingsrätter och hovrätter den 9 juni 2020