En advokat i Gävle förordnades en lördag 2015 till offentlig försvarare för en 17-åring som var misstänkt i ett mordmål. Förhör med de misstänkta, där försvararna deltog, hölls bland annat under lördagen och söndagen.

Sedan förundersökningen mot vissa av de misstänkta hade lagts ned, begärde försvararna ersättning för arbete och 5,5 timmars tidsspillan enligt Domstolsverkets ”helgtaxa” motsvarade 1 195 kr per timme.

Tingsrätten konstaterade att helgtaxan är tillämplig bara om försvararen har deltagit i häktningsförhandling under veckoslutet. Eftersom det rörde sig om förhör under helgen var helgtaxan inte tillämplig. Men enligt tingsrätten fanns det ändå skäl att i enlighet med rättegångsbalken 21:10 2 st. bestämma ersättningen för arbete till en högre nivå än den vanliga timkostnadsnormen, eftersom misstankarna riktades mot unga personer och att det var nödvändigt att höra de misstänkta under veckoslutet. Tingsrätten bestämde därför ersättningen för arbete enligt helgtaxan. Men när det gällde ersättningen för tidsspillan konstaterade tingsrätten att det inte finns någon grund för att frångå Domstolsverkets föreskrifter för ersättning på 780 kronor per timme.

Gävleadvokaten överklagade till hovrätten och anförde att tidsspillan avsåg restid i samband med förhör som ägde rum under helgen och att ersättningen därför borde bestämmas i enlighet med helgtaxan som gäller för häktningsförhandlingar.

Men hovrätten fann i liket med tingsrätten att det inte finns några situationer angivna i rättegångsbalken där ersättning för tidsspillan får avvika från taxan.

Gävleadvokaten överklagade till Högsta domstolen som beviljade prövningstillstånd i ersättningsfrågan. Högsta domstolens fastställer nu hovrättens beslut men skriver Det finns i och för sig skäl som talar för att en offentlig försvarare som deltar i polisförhör under helgtid borde få samma ersättning för tidsspillan som vid en häktningsförhandling under samma tid. Med hänsyn bl.a. till att ersättningssystemet ska vara förutsebart och lätt att tillämpa bör det dock inte komma i fråga att analogivis utsträcka tillämpningen av de särskilda föreskrifter som gäller för offentlig försvarares deltagande i häktningsförhandling under helg.”

Högsta domstolens beslut Ö 3395-16