Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har tillsammans med European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) tagit fram ett frågeformulär för medlemsländernas advokater som behandlar synen på domares oberoende.

Advokater är välkomna att ge sin syn på domarnas oberoende i denna länk https://www.surveymonkey.com/r/judgessweden.

Sista dag för att besvara frågorna i formuläret är den 21 juli 2017.