Migrationskollegiet i Stockholm arrangerade igår, den 13 juni, föreläsning med Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, hos Advokatsamfundet i Stockholm angående uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå samt medicinska åldersbedömningar. Föreläsningen var kollegiets hittills mest besökta föreläsning.


Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket. Foto: Johan Persson

Beijer berättade för åhörarna om innebörden av kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå som trädde i kraft den 1 juni 2017 och som går ut på att ungdomar som annars bara skulle få ett kortare uppehållstillstånd i vissa fall ska få stanna längre för att hinna gå ut gymnasiet. Efter gymnasiet ska ungdomarna få tillstånd ytterligare sex månader för att söka jobb och därefter kunna stanna permanent om de hittar arbete.

– Tanken är att man ska fånga upp ungdomar som har sökt asyl, inte enbart ensamkommande barn, och säkra deras gymnasieutbildning. Och helt klart är syftet att de med tiden ska få ett arbete och på så vis ett permanent uppehållstillstånd, sade Fredrik Beijer.

Men det krävs att ungdomarna sköter sin skolgång och Migrationsverket ska under studiernas gång kontrollera att ungdomarna fullföljer dem.

– Det är någonting som vi normalt sett inte ägnar oss åt. Får man ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till exempel så får man den tiden man får, vi följer aldrig upp om personerna fortfarande har en relation. Samma sak med arbetstillstånd där vi håller oss borta under tillståndstiden. Men nu förväntas vi göra undersökningar under tiden och det har vi ännu inte klart för oss hur det ska gå till, sade Fredrik Beijer. 

Studieresultat eller förväntade studieresultat för ungdomarna kommer också att ha betydelse under kontrollen.

 – Det kommer att finnas möjlighet för läraren och skolan att formulera att eleven kommer att klara studierna. Det hade både vi och Skolverket synpunkter på eftersom det kan innebära att det hamnar i lärarens knä om en elev ska få uppehållstillstånd eller inte. Det är en svår sits för lärarna som väntar när det är så mycket som finns i vågskålen, sade han.

Fredrik Beijer redogjorde även för Rättsmedicinalverkets bedömningsmodell för åldern på ensamkommande barn och unga (se bild nedan), som fått kritik då ensamkommande asylsökande som har klassats som vuxna hade fått helt olika åldersbesked från å ena sidan knäleden, å andra sidan visdomständerna.

Åhörarna påtalade i frågor kritik mot Migrationsverkets handläggares hantering kring bevisning som styrker asylsökandes ålder. Bland annat där handläggare bett ett ombud och den asylsökande att skriva under samtycke för medicinsk åldersbedömning med motiveringen att handläggaren kunde riva dokumentet om de inte längre ville.

– Ni ska inte acceptera sådant, det är fel. Det är bland annat just därför ni är där som ombud och bevakar, sade Fredrik Beijer och tillade:

– Skriv till enhetscheferna eller mig så får jag ta det med enhetscheferna när sådant här sker. Där finns möjligheter till att förbättra saker. Jag förstår att det är svårt för er att veta vilka som är enhetschefer, men fråga handläggaren vem som är dess enhetschef. För det är inte OK att det går till på det viset.