Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, är kritisk till Rättsmedicinalverkets bedömningsmodell för åldern på ensamkommande barn och unga.

Dagens Nyheter fann i sin granskning av Rättsmedicinalverkets bedömningar att 38 procent av ensamkommande asylsökande som har klassats som vuxna hade fått helt olika åldersbesked från å ena sidan knäleden, å andra sidan visdomsttänderna. Men för att Rättsmedicinalverket ska bedöma att personen är vuxen räcker det att en kroppsdel är mogen och därmed visar på en ålder över 18 år.

I en kommentar säger Anne Ramberg till DN att åldersbedömningarna måste vara tillförlitliga, men uppenbarligen inte är det. Hon menar att det inte är rättssäkert att bortse från att det ena testet har motsatt utgång jämfört med det andra testet.

Anne Ramberg anser att åldersbedömningarna väger för tungt i Migrationsverkets beslut, med tanke på deras otillförlitlighet, och betonar att verket ska göra en helhetsbedömning och beakta alla omständigheter.

Advokatsamfundet har i ett vägledande uttalande om advokatetik till samfundets ledamöter uttalat att en advokat, som har förordnats som offentligt biträde i ett asylärende, inte bör medverka till att klienten genomgår en medicinsk åldersbedömning om det inte finns särskilda skäl.

Artikeln i Dagens Nyheter