Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om fördömande av Turkiets förföljelse av advokater, journalister, domare och åklagare.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 62 även:

  • Ny praxis för motivering vid avslag i Europadomstolen för mänskliga rättigheter vid beslut som fattats av en enda domare.
  • CCBE:s arbete för en Europakonvention om advokatyrket
  • Riktlinjer för europeiska advokatsamfunds rörande företags samhällsansvar
  • EU-domstolens beslut rörande diskriminering av EU-advokat registrerad i Frankrike
  • 127:e Plenary Session i Edinburgh

CCBE-Info 62 (engelska)

CCBE-Info 62 (franska)