Handläggningstiderna för asylansökningar har aldrig varit längre på Migrationsverket än nu, enligt Dagens Nyheter. Den genomsnittliga väntetiden för ensamkommande barn, varav många är afghaner, har på tre månader ökat med 100 dagar, och ligger nu på 559 dagar. Siffran för en vuxen asylsökande är 515 dagar.

Trycket på Migrationsverket påverkas fortfarande av de många asylsökande som kom till Sverige under andra halvan av 2015. Migrationsverket valde 2016 att prioritera ärenden som gäller syrier, vilket gör att de mer svårutredda ärendena blivit över.

På Migrationsverket räknar man, enligt Sveriges radio, med att väntetiderna fortsätter att öka några månader till, innan de börjar minska igen någon gång i höst. Och 2018 ska Migrationsverkets handläggningstider vara nere på 3-4 månader.