Regeringen presenterade idag, den 7 juni, tillsammans med Allianspartierna en överenskommelse kring åtgärder mot terrorism. Utgångspunkten för överenskommelse är den nationella strategin mot terrorism samt en tidigare överenskommelse från december 2015.

Bland annat föreslåsen utredning av en ordning där Säkerhetspolisen kan ta emot underrättelser från signalspaning parallellt med en pågående förundersökning samt en utredning för att utreda och lämna förslag till en sekretessbrytande bestämmelse vid informationsutbyte som gäller för bland annat Polismyndigheten och kommuner vid samverkan mot terrorism.

Regeringen avser även att låta den utredare som ska lämna förslag till en sekretessbrytande bestämmelse även komma med förslag kring snabbare tillgång till information från de kameror som används vid betalstationer där trängselskatt tas ut.

Överenskommelsen föreslår bland annat även:

  • Stärkt samarbete mellan Säkerhetspolisen och Migrationsverket för att identifiera personer i migrationsprocessen som kan utgöra ett säkerhetshot
  • Skärpt säkerhet i den offentliga miljön
  • Skärpt kontroll av personer som bedöms utgöra säkerhetshot
  • En permanent funktion för nationell samordning inrättas och ett stärkt stöd till avhoppare byggs upp
  • Inga offentliga bidrag till extremistiska organisationer
  • Åtgärder mot finansiering av terrorism
  • Utvidgad kriminalisering av samröre med terroristorganisation
  • Hindra missbruk av andra resehandlingar än pass

Läs hela överenskommelsen kring åtgärder mot terrorism här