Migrationsverkets register över de som anmält intresse för förordnanden uppdaterades den 15 juni, vilket medför att advokater och biträdande jurister vid advokatbyrå inte längre kommer att prioriteras vid förordnaden som offentligt biträde.

Samtliga personer som uppfyller standardens kravlista ska ha samma möjlighet att bli förordnade ex officio som offentligt biträde av Migrationsverket.

Den som vill kunna bli förordnad ex officio för vuxna ska sedan 15 juni:

  • vara advokat, eller biträdande jurist på advokatbyrå och/eller
  • vara tingsmeriterad eller ha arbetat minst ett år på advokatbyrå, eller
  • ha svensk juristexamen men inte tjänstgöra på advokatfirma utan bedriva egen verksamhet och ha särskild kunskap och erfarenhet av arbete som juridiskt biträde eller motsvarande i minst två år.

För den som vill kunna bli förordnad ex officio i ärenden som rör ensamkommande barn ska sedan 15 juli:

  • vara advokat och ha minst ett års erfarenheter av barnärenden, eller
  • vara biträdande jurist på advokatbyrå och ha erfarenheter av barnärenden under minst ett år, eller
  • ha svensk juristexamen men inte tjänstgjort på advokatfirma utan bedriva egen verksamhet, och ha erfarenhet av barnärenden under minst två år.

Migrationsverket skriver att det är upp till anmälda biträden att själva styrka sina kvalifikationer och att om advokaten/juristen bedöms sakna de kvalifikationer som krävs kan denne klaga enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida