En advokat i Karlstad var under 2016 offentligt biträde åt mamman i ett LVU-mål och i ett mål om placering av barnet, och begärde ersättning för 28 timmar och 14 minuters arbete samt tidsspillan och utlägg i form av två resor med egen bil till utredningshemmet där mamman var placerad.

Förvaltningsrätten i Karlstad ansåg dock bara den ena av resorna till klientens utredningshem var nödvändig och beviljade därför bara advokaten ersättning för 18 timmars arbete samt tidspillan för en av de två resor. Advokaten överklagade förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten konstaterar nu att advokaten behövde resa till behandlingshemmet för att delta i de möten som Barn- och utbildningsnämnden kallat hennes klient till och bifaller ersättning för tidsspillan för båda resorna med egen bil. Men Kammarrätten i Göteborg beviljar inte advokaten begärd ersättning för arbete med motiveringen: ”Även om målen har pågått under en längre tid och en något mer omfattande arbetsinsats än normalt framstår som motiverad kan den yrkade tiden inte anses skälig i förhållande till målens art och omfattning.”

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6367-6368-16