Elisabet Fura, tidigare ordförande i Advokatsamfundet och domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, har utsetts till styrelseordförande i Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law i Lund.

Elisabet Fura tillträder den nya positionen den 1 juli.

Läs mer på Raoul Wallenberg Institutes hemsida