Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Elisabet Fura ny ordförande i Raoul Wallenberg Institute

Tidigare ordförande i Advokatsamfundet tillträder uppdraget 1 juli.

Elisabet Fura, tidigare ordförande i Advokatsamfundet och domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, har utsetts till styrelseordförande i Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law i Lund.

Elisabet Fura tillträder den nya positionen den 1 juli.

Läs mer på Raoul Wallenberg Institutes hemsida