Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne Ramberg diskuterar förslaget till ny sexualbrottslagstiftning

Gäst i Veckans juridik.

I det senaste avsnittet av webb-TV-sändningen Veckans juridik diskuterar Advokatsamfundets generalsekreterare förslaget till ny lagstiftning om sexualbrott med utredaren, justitierådet Mari Heidenborg, och överåklagare Marianne Ny.

Veckans juridik om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning