I en granskning skriver Dagens Nyheter om en förundersökning av ett mord i Hovsjö 2001 där polisen pekade ut en tolvårig pojke som skyldig till mord utan teknisk bevisning – och efter 18 förhör utan juridiskt biträde.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar idag, den 19 september, granskning i tidningen och är kritisk till polisens agerande, särskilt till att den utpekade 12-åringen inte hade något juridiskt biträde under förhören.

– Försvararens uppgift är att granska åklagarens bevisning, att se till att allt som talar till den misstänktes förmån kommer fram, att den misstänktes alla rättigheter respekteras och att alternativa hypoteser beaktas. Om en försvarare funnits vid Jonas sida hade aldrig de manipulativa och tortyrliknande förhör av den typ som artikeln redovisar fått hållas, säger Anne Ramberg till Dagens Nyheter.

Läs artikeln i Dagens Nyheter här