Det är stor skillnad mellan vissa tingsrätter i sannolikhet att dömas till fängelse. Det är ett av resultaten i analysen Enhetligt dömande i tingsrätter, som Brottsförebyggande rådet, Brå, har publicerat.

Under perioden 2010–2015 avkunnades totalt närmare 405 000 domar i brottmål i landets totalt 48 tingsrätter. Fängelse utdömdes i 17,5 procent av domarna, enligt analysen. Resultatet visar även att det finns en förhållandevis stor oförklarad skillnad mellan vissa tingsrätter i andelen fängelsedomar.

Sannolikheten att dömas till fängelse efter konstanthållning av andra variabler är störst i Ystads tingsrätt, Uddevalla tingsrätt och Värmlands tingsrätt. Sannolikheten att dömas till fängelse är minst i Lycksele tingsrätt, Östersunds tingsrätt och Umeå tingsrätt.

Värmlands tingsrätt dömer till fängelse i 3,4 procentenheter högre faktisk andel än genomsnitten och Lycksele tingsrätt 6,2 procentenheter lägre faktisk andel.

Brås analys visar även att sannolikheten att dömas till fängelse fördubblas om gärningspersonen är en man jämfört om gärningspersonen är en kvinna, när de andra variablerna konstanthålls.

Läs hela rapporten här