Den vitryska advokaten Hanna Bachtsina fråntogs den 12 september sin advokatlicens av landets justitieministeriums attesteringskommitté, skriver Östgruppen*.

Hanna Bachtsina har arbetat med flera politiskt känsliga fall och företräder idag en av de åtalade i utredningen om förberedande av massoroligheter som kom till i samband med vårens demonstrationsvåg i Minsk.

Hanna Bachtsina var en av 21 advokater som av justitieministeriet utsetts att genomgå en extra attestering, eller kompetensprov. Enligt Östgruppen fråntogs ytterligare en av advokaterna sin licens.

*Östgruppen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar för att stödja demokratisk utveckling i Östeuropa.