I SVT:s Aktuellt den 11 september kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg de krav som har framställts på att polisen borde ändra villkoren för tillståndet till nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg i närheten av synagogan i Göteborg på den judiska högtidsdagen jom kippur, försoningsdagen, den 30 september.

Anne Ramberg underströk att polisen enligt grundlagen och övrig gällande lagstiftning i sina tillståndsbeslut inte får beakta några andra faktorer än ordning, säkerhet och trafik och att polisen ska tillämpa lagen lika oberoende av åsikterna hos den som söker demonstrationstillstånd.

Med anledning om diskussionen om att ändra lagen så att polisen skulle få rätt att väga in andra faktorer i sina beslut om demonstrationstillstånd framhöll Anne Ramberg att det inte vore lämpligt att ändra lagen så att polisen skulle bedöma vilka politiska eller andra grupper som skulle ha rätt att demonstrera.

– Om man ska hitta en lagstiftning som på något sätt kommer åt det här är risken för godtycke, för tillämpningssvårigheter, väldigt stor. Vilka grupper är det då som inte kommer att få demonstrera där de önskar? Var går gränsen? Jag ifrågasätter starkt att polisen ska göra sådana överväganden. I en framtid, i en annan politisk kontext, kan det få förödande konsekvenser, sa Anne Ramberg.

Se inslaget från Aktuellt 11/9 2017 (22.50 in i sändningen)