En advokat i Linköping förordnades som offentlig försvarare åt en ungdom vid Norrköpings tingsrätt för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Advokaten begärde ersättning för 5 timmars arbete och för 8 timmars tidsspillan för fyra resor mellan Linköping och Norrköping tur och retur, drygt fyra mil enkel resa. Advokaten uppgav att bara själva bilresan tar ca 40 minuter under normala trafikförhållanden och att till detta kommer den tidsspillan som bl.a. går åt att ta sig till och från fordonet.”

Tingsrätten ansåg dock bara att målets svårighetsgrad och den tidsåtgång som förhören respektive huvudförhandling medförde gav rätt till ersättning för 3 timmars arbete samt synes ha utgått från att en enkelresa med bil mellan aktuella adresser i Linköping och Norrköping tog 30 minuter och att den tidsspillan de fyra inställelserna i Norrköping därför skulle ge ersättning för 4 timmar.

När tingsrättsdomen senare överklagades till Göta hovrätt beräknade hovrätten tiden för själva bilkörningen till de 8 timmar som advokaten uppgett: ”Med beaktande av vad Högsta domstolen har ansett vara godtagbart för tidsspillan vid resa (se t.ex. rättsfallet NJA 2012 s. 914) finner hovrätten att en tidsspillan om en timme är rimlig i detta fall och att XX därför ska tillerkännas ersättning för ytterligare fyra timmars tidsspillan.”

Göta hovrätt mål nr Ö 2438-17