Jacqueline Bhabha, professor vid Harvard-universitetet i USA och tidigare MR-advokat i London, gästföresläste den 22 september vid Stockholms universitet om utmaningen med barn som migranter.

Hon sade bland annat att EU-länderna inte följer den gemensamma policy om stärkt skydd för samtliga barn som befinner sig på flykt, som EU-kommissionen antog i april i år.

– Barnmigranters rättigheter har i praktiken överlämnats till de enskilda staterna, som i många fall brister i sina skyldigheter att tillgodose deras grundläggande rättigheter, till bland annat utbildning, sa hon.

En stor del av de 28 miljoner barn som, enligt UNICEF, befinner sig på flykt i världen har lämnat sitt hemland i förhoppning om ett bättre liv och möjlighet till utbildning någon annanstans i världen.

Bhabha menade också att det behövs fler legala möjligheter för gruppen unga migranter, bland annat genom studentvisum och utbildningsmöjligheter. Hon nämner en slags utvidgning av EU:s Erasmusprogram, som sedan 1987 gett 3,3 miljoner unga européer möjlighet att studera, praktisera eller jobba som utomlands, som en av flera tänkbara lösningar.

– Det har varit en både populär och lyckad studentmöjlighet som bidragit till en mer kosmopolitisk och mer öppensinnad europeisk identitet. Det har varit ett kraftullt verktyg för att möjliggöra för studenter i fattigare länder, för vilka det tidigare varit otänkbart, att studera vid europeiska toppuniversitet. Jag kan inte förstå varför det inte skulle fungera i en mer global kontext, sa Jacqueline Bhabha.