I en proposition föreslår regeringen att skyddet mot hot och kränkningar stärks genom att göra det straffbart att sprida vissa integritetskänsliga bilder och uppgifter.

Regeringen vill bland annat att ett nytt brott införs – olaga integritetsintrång – som gör det olagligt att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, såsom hämndporr, nakenbilder och andra kränkande uppgifter.

Det föreslås vidare att straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande och förolämpning förtydligas och moderniseras. Bestämmelsen om olaga hot utvidgas även så att det blir straffbart att hota med fler typer av brottsliga gärningar, till exempel hot om att sprida nakenbilder på någon annan.

I propositionen förslår regeringen också att den som tillhandahåller en interaktiv tjänst på internet, till exempel vissa sociala medier, ska vara skyldig att ta bort meddelanden som uppenbart utgör olaga hot eller olaga integritetsintrång.

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer om propositionen på regeringens hemsida