Advokatsamfundets nya ordförande Christer Danielsson intervjuas idag, den 28 september, i nättidningen Realtid.  Han pratar bland annat om ordförandestriden, och att hans och vice ordförande Eva-Maj Muhlenbocks fokus nu ligger på att se vad samfundet kan göra från centralt håll för att underlätta för den enskilde advokaten i dennes vardag.

– Det är viktigt att lyssna på synpunkter och att förstå medlemmarnas verklighet istället för att peka med hela handen när man inte har hela bilden klar för sig, säger Christer Danielsson till tidningen.

Danielsson nämner även den ökande konkurrensen från andra än advokater inom framförallt familjerätten, men också på andra områden, som en utmaning.

– Den ökade konkurrensen är en växande utmaning som snart kommer att beröra alla rättsområden. Vi måste se över hur vi kan stärka advokaternas konkurrenskraft.

Läs hela intervjun på Realtid.se