Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har idag, den 27 september, tagit emot ett betänkande med förslag som utökar kriminalisering av handlingar kopplade till terrorism.

Utredaren Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, föreslår att straffbestämmelsen om terrorismresor utvidgas så att även terrorismresor till det egna medborgarskapslandet blir straffbara. Det enda undantaget är svenska medborgares resor till Sverige.

Andra förslag går ut på att självstudier i vapen- och sprängämnestekniker blir straffbart, och att terroristbrottet ska uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan utgöra terroristbrott. Kriminaliseringen av terrorismfinansiering föreslås också bli mer heltäckande.

Betänkandet är ett förslag på genomförande av EU:s direktiv om bekämpning av terrorism.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Läs mer om betänkandet på regeringens hemsida