EU-domstolen slår fast att omfördelningen av flyktingar inte strider mot EU-rätt, skriver Nyhetssajten Europaportalen. Det innebär att Ungerns och Slovakiens klagan avslås.

EU-länderna enades under 2015 om att omfördela 120 000 flyktingar som ankommit Italien och Grekland. Fyra länder röstade mot förslaget och två av dem, Ungern och Slovakien, tog därefter frågan till EU-domstolen med motiveringen att ministerrådet inte hade rättslig grund för beslutet och därför bör ogiltigförklaras.

I sin slutgiltiga dom idag, den 6 september, ger EU-domstolen ministerrådet rätt.