M. Cherif Bassiouni avled den 25 september i Chicago, 79 år gammal. Bassiouni var professor i juridik vid Kairouniversitetet och professor emeritus vid juridiska fakulteten vid DePaul University i Chicago.

M. Cherif Bassiouni grundade 1972 the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights 1972 och anses av många som den enskilda person som har betytt mest för framväxten av den moderna internationella straffrätten. Han har under det senaste halvseklet medverkat vid tillkomsten av alla de viktigaste internationella konventionerna på den internationella straffrättens område, till exempel 1973 års konvention mot apartheid, 1984 års konvention mot tortyr och den så kallade Romstadgan från 1998, som reglerar tillkomsten av den internationella brottmålsdomstolen i Haag.

2013 fick M. Cherif Bassiouni Stockholm Human Rights Award för sin gärning.

Läs mer om Stockholm Human Rights Award 2013 här.