Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vägledning för advokater om nya penningtvättslagarna

Advokatsamfundets styrelse har fastställt ny vägledning.

Advokatsamfundets styrelse har i dag den 1 september fastställt en ny vägledning för advokater och advokatbyråer om den nya penningtvättslagstiftning som trädde i kraft den 1 augusti.

Dokumentet ger en vägledning till lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt till lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ur ett advokatperspektiv.

Den nya lagstiftningen omfattar ännu inte tillsyn av och sanktioner mot advokater. De frågorna utreds för närvarande, och utredaren ska redovisa förslag om tillägg till penningtvättslagen i de avseendena ska redovisas senast den 15 december 2017.

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering – den svenska penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv