Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

CCBE uppmanar Polens president nyttja veto

Nyhetsbrevet CCBE-Info finns tillgängligt på webben.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om att CCBE:s ordförande Ruthven Gemmell har skrivit ett öppet brev till Polens president Andrzej Duda där han uppmanar presidenten att nyttja sitt veto för att stoppa ett lagförslag som innebär att alla domare i Högsta domstolen tvingas i pension och ger justitieministern befogenhet att utse nya. Den 21 juli röstade det polska överhuset ja till lagförslaget, som nu har nu skickats vidare till Polens president Andrzej Duda för en underskrift.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 64 även:

  • Kommande e-bok om framtidens juridiska tjänster
  • CCBE-konferens i Bryssel den 14 december
  • European Lawyers Day 2017 den 25 oktober
  • EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

CCBE-Info 64 (engelska)

CCBE-Info 64 (franska)