Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Barn som migranter – en utmaning för experter på migration och barnrätt

Föreläsning med professor Jacqueline Bhabha från Harvard 22 september.

Barnrättscentrum vid Stockholms universitet bjuder in till gästföreläsning den 22 september.

Professor Jacqueline Bhabha från Harvard-universitetet föreläser under rubriken Non-discrimination in practice: The child migrant challenge to migration and child rights experts.

Jacqueline Bhabha har publicerat ett stort antal böcker och artiklar om barnmigration, skydd för flyktingar, barns rättigheter och medborgarskap. Hon håller sin gästföreläsning den 22 september kl. 10.00–11.30 i Aula magna, Stockholms universitet.

Inbjudan till föreläsningen Non-discrimination in practice: The child migrant challenge to migration and child rights experts