Barnrättscentrum vid Stockholms universitet bjuder in till gästföreläsning den 22 september.

Professor Jacqueline Bhabha från Harvard-universitetet föreläser under rubriken Non-discrimination in practice: The child migrant challenge to migration and child rights experts.

Jacqueline Bhabha har publicerat ett stort antal böcker och artiklar om barnmigration, skydd för flyktingar, barns rättigheter och medborgarskap. Hon håller sin gästföreläsning den 22 september kl. 10.00–11.30 i Aula magna, Stockholms universitet.

Inbjudan till föreläsningen Non-discrimination in practice: The child migrant challenge to migration and child rights experts