Advokaten 3/2016

Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen ska bli svensk lag. Men vad innebär det för barns verklighet? Nya verktyg i arbetet för att förverkliga barns rättigheter, menar många. Men den nya lagen är knappast någon mirakelmedicin som löser alla problem i ett slag. Fortfarande finns en rad utmaningar. Och nästan samtidigt med planerna på en ny barnrättslag kommer också lagförslag som enligt kritikerna riskerar att försämra situationen för många av de mest utsatta barnen i Sverige.

Läs mer

Om faran med ett förlorat samhällskontrakt

Anne Rambergs ledare: En av förklaringarna till framväxten av nazism och fascism under mellankrigstiden anses av många vara försvagningen av samhället. Ser vi oss omkring i Europa kan man undra om inte historien håller på att upprepas.

Läs mer

Skatteverket backar efter JO-anmälan

Advokatsamfundet och FAR JO-anmälde Skatteverket. Nu slutar Skatteverket beskriva delägarprogram i konsultföretag som ”skatteupplägg”.

Läs mer

En tid när Sveriges inflytande är större än vår storlek

Gästkrönika av statssekreterare Catharina Espmark: Propellern, säkerhetständstickan, dynamit, sfäriska kullager, blixtlåset, kylskåpet, respiratorn, pacemakern och radio- och satellitnavigering för sjö- och flygtrafik är exempel på banbrytande svenska uppfinningar som blivit världsstandard.

Läs mer

Utredaren vill införa tidsgräns för häktning

En tidsgräns för häktning bör införas. Det är ett av förslagen som Häktes- och restriktionsutredningen kommer att presentera i augusti.

Läs mer