Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Myndighetsgemensam satsning mot grov organiserad brottslighet

Resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet under 2015 har bland annat bidragit till 104 års fängelse och stora summor felaktigt utbetalda skattekronor har krävts tillbaka.

Sedan 2009 har en satsning gjorts med samarbete mellan tolv myndigheter för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Det operativa rådet har hanterat 61 insatser sedan starten 2009.

Nu har man presenterat en rapport om arbetet mot den grova organiserade brottsligheten under 2105. 2015 utmätte Kronofogdemyndigheten tillgångar till ett värde av 43 miljoner kronor, inom hela satsningen. 49 personer dömdes i fjol till fängelse i tingsrätten inom ramen för samarbetet och det har också gjorts beslag av narkotika. Det finns även flera exempel på att brottslighet har kunnat förhindras, bland annat har polisen lyckats ingripa innan grova våldsbrott skett.

De medverkande myndigheter är: Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Läs rapporten