Anne Ramberg

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson, som höll ett av dagens två huvudanföranden, delade med sig av sina erfarenheter från det dramatiska året 2015, ett år då rekordmånga människor sökte sig till Sverige undan krig och fattigdom. Under flyktingkrisen gav han ett övergripande direktiv till medarbetarna på Migrationsverket.


Anders Danielsson

– Inte någon av dem som kommer ska behöva sova på gatan, sa Anders Danielsson som kunde konstatera att när flyktingkrisen lagt sig så hade man klarat detta.

På eftermiddagen hölls tre parallella seminarier.

Anna Skarhed och Emilia Lundberg
Anna Skarhed och Emilia Lundberg

Anna Skarhed, justitiekansler, och Emilia Lundberg, rådman vid Attunda tingsrätt, diskuterade varför man hamnar där man hamnar i yrkeslivet, är det ett medvetet val eller ett bananskal?


Louise Westerberg och Louise Ankarcrona

Louise Westerberg och Louise Ankarcrona, som tillsammans leder Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, berättade om kraften och glädjen som det delade ledarskapet för med sig.


Lisa Göransson

På det tredje seminariet berättade advokat Lisa Göransson om vägen fram till delägarskapet på en ”Magic Circle”-byrå i London och hur det är att arbeta i en internationell affärsjuridisk miljö.


Azita Shariati

På dagens andra huvudseminarium talade Azita Shariati, VD för Sodexo i Sverige, om betydelsen av jämställdhet och mångfald för att företag ska klara sig i en allt tuffare konkurrens i en allt mer globaliserad värld.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten.