Den senaste utgåvan av CCBE-Info, nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), har publicerats på webben.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 51:

Ledare av CCBE:s ordförande: ”Meningen med lagen”

CCBE-konferens om innovation och advokatyrkets framtid i Paris den 21 oktober

Advokatbyråernas framtid  

Månadens projekt från Europeiska advokatstiftelsen: TRAINAC – brottmålsadvokater har utvärderat tre straffrättsliga EU-direktiv

Barcelonadeklarationen protesterar mot franskt förslag om förändringar i straffprocessen som ska förlänga undantagsåtgärder

CCBE uttrycker oro över mördade advokater och brott mot advokaters rättigheter i Ukraina

Förslag om en europeisk åklagarmyndighet

Union Internationale des Avocats och Casablancas advokatsamfund höll konferens om advokaten och digitaltekniken

Resultattavlan för rättskipningen i EU 2016

Vänavtal mellan georgiska och polska advokater

CCBE-Info nr 51 på engelska

CCBE-Info nr 51 på franska