Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förbättringar i EU:s rättssystem

Europeiska kommissionen publicerade måndagen den 11 april EU Justice Score board för 2016 –  en komparativ översikt över effektiviteten, kvaliteten och oberoendet hos EU:s medlemsstaters rättssystem. Översikten visar bland annat att tillgången till EU:s rättssystem har förbättrats.

EU:s fjärde resultattavla visar bland annat att medlemsstaternas insatser för att förbättra sina rättssystem fortsätter att ge resultat, att det finns ett behov av ytterligare insatser för att förbättra fortbildningen för domare i medlemsländerna samt att handläggningstiderna i tvistemål har kortats.

Syftet med översikten är att underlätta för de nationella myndigheterna att förbättra sina rättssystem genom att jämförande information tillhandahålls. För första gången innehåller översikten även resultat från Eurobarometrarnas undersökningar. Undersökningarna görs för att belysa vilken syn EU:s medborgare och företag har på hur oberoende rättssystemen i EU är.

 

Läs Europeiska kommissionens pressmeddelande här

 

Läs EU Justice Scoreboard för 2016 här