EU:s fjärde resultattavla visar bland annat att medlemsstaternas insatser för att förbättra sina rättssystem fortsätter att ge resultat, att det finns ett behov av ytterligare insatser för att förbättra fortbildningen för domare i medlemsländerna samt att handläggningstiderna i tvistemål har kortats.

Syftet med översikten är att underlätta för de nationella myndigheterna att förbättra sina rättssystem genom att jämförande information tillhandahålls. För första gången innehåller översikten även resultat från Eurobarometrarnas undersökningar. Undersökningarna görs för att belysa vilken syn EU:s medborgare och företag har på hur oberoende rättssystemen i EU är.

 

Läs Europeiska kommissionens pressmeddelande här

 

Läs EU Justice Scoreboard för 2016 här