Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) publicerar regelbundet ett nyhetsbrev, CCBE-Info. Nu finns den senaste utgåvan, nr 50, tillgänglig på webben.

Ur innehållet: CCBE:s ordförande om terrorism kontra humanistiska värderingar och rättssäkerhet i flyktingpolitiken · Ordföranden i CCBE:s Access to justice-kommitté om rättvisans framtid · Avtal mellan CCBE och American Bar Associations Rule of Law Initiative · Den fängslade azerbajdzjanska människorättsadvokaten İntiqam Əliyev, mottagare av  CCBE:s människorättspris, har frigivits · Europeiska advokatdagen 2016 med tema ”Access to justice” · Europeiska advokatstiftelsens projekt i Ukraina · Processgarantier i straffprocessen  · Medlemsundersökning om  CCBE:s ID-kort · Balans mellan privat- och yrkesliv: en studie inom sju advokatsamfund

CCBE-Info nr 50 på engelska

CCBE-Info nr 50 på franska