Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna utökas

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Utredningens uppdrag har utökats och ska redovisas i november 2016.

Regeringen beslutade den 15 januari 2015 att utöka utredningens uppdrag. Utredningen ska, förutom att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.

Enligt direktiven skulle utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 2016. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska nu i stället redovisas senast den 1 november 2016.

 

Läs mer om tilläggdirektivet till Utredningen om översyn av 3:12-reglerna här