Regeringen beslutade den 15 januari 2015 att utöka utredningens uppdrag. Utredningen ska, förutom att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.

Enligt direktiven skulle utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 2016. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska nu i stället redovisas senast den 1 november 2016.

 

Läs mer om tilläggdirektivet till Utredningen om översyn av 3:12-reglerna här