Vid en pressträff i dag den 2 maj presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman regeringens arbete med att få dem som har fått avslag på sin asylansökan, eller som har dragit tillbaka ansökan, att återvända.

Bland annat ska fler förvarsplatser skapas. Utöver de 250 förvarsplatser som finns i dag ska ytterligare 100 platser tillkomma – en ökning med 40 procent. Till att börja med planerar man att utnyttja ett av landets största fängelser, Kirsebergsanstalten (tidigare Centralfängelset) i Malmö, som för närvarande inte används. Beslut om att ta en person som ska avvisas eller utvisas i förvar får fattas bara om det finns risk att personen hindrar verkställigheten av avvisningen eller utvisningen.

Regeringen planerar också att polisen och Migrationsverket ska samarbeta för att identifiera asylsökande och att polisen ska göra arbetsplatskontroller. Enligt ny lagstiftning som träder i kraft den 1 juni dras bidrag in för dem som har fått ett avvisningsbeslut som har vunnit laga kraft.

Dessutom ska Migrationsverket skicka sambandspersoner till ambassader i länder dit det väntas att många behöver återvända. Polisen ska också utse tre nya sambandspersoner.

Pressträffen med Morgan Johansson och Anders Ygeman som webb-TV

”Ett effektivt återvändande” – presentationsbilder vid ministrarnas pressträff (PDF)