Följande nya domare har utnämnts till Patent- och marknadsdomstolen, som inrättas vid Stockholms tingsrätt:

Ämnesrådet Alexander Ramsay, föredraganden Daniel Severinsson, justitiesekreteraren Maria Bruder, patentrådet Jeanette Bäckvall samt advokaterna Peter Adamsson och Ylva Aversten har utsetts till nya rådmän.

Patentrådet och tillika vice ordföranden Stefan Svahn och patentråden Yvonne Siösteen, Heléne Eliasson och Patrik Rydman har utnämnt till nya patentråd.

Följande nya domare har utnämnts till Patent- och marknadsöverdomstolen, som inrättas vid avdelning 2 i Svea hovrätt.

Per Carlsson, som i dag är ordförande i Marknadsdomstolen, och Peter Strömberg, som i dag är ordförande i Patentbesvärsrätten, har utnämnt till hovrättslagmän.

Patentråden Anders Brinkman och Marianne Bratsberg har utnämnts till nya patentråd.

Rådmannen Göran Söderström, kammarrättsrådet Eva Edwardsson och ämnesrådet Adrian Engman har utnämnts till hovrättsråd.

Regeringen har dessutom utnämnt chefsrådmannen Johan Kvant att vara lagman vid Göteborgs tingsrätt.

Chefsrådmannen Niclas Johannisson har utnämnts till chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.

Rådmannen Åsa Bokström, justitiesekreteraren Charlotte Edvardsson, föredraganden Thomas Hedstrand och rådmannen Lars Olsson har utnämnts till hovrättsråd i Svea hovrätt.

Läs mer om domarutnämningarna

Läs mer om de nya patent- och marknadsdomstolarna