Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg medverkade i Sveriges radios fördjupande utrikesmagasin Konflikt lördagen den 30 april. Under programrubriken ”Frankrike och undantagstillståndet” diskuterade Anne Ramberg med inrikesminister Anders Ygeman reaktionerna i Frankrike efter terrorattentaten 2015,  och hur Sverige står rustat för att hantera eventuella terrordåd.

Anders Ygeman lovade i Konflikt-sändningen att regeringen ska se över den svenska terrorlagstiftningen, efter att Anne Ramberg i slutet av programmet hade riktat en uppmaning till regeringen:

– Jag skulle konkret vilja föreslå att regeringen gör en total översyn av terrorlagstiftningen, för den är väldigt svåröverskådlig, den är helt obegriplig, och det finns ingen ensam förklaring till vad som är terrorism. Jag tror att det är nödvändigt att börja där och få en samlad bild, för vi ska ha en effektiv lagstiftning, även om det aldrig kommer att ensamt kunna förhindra terrorbrott.

På programledarens fråga till Anders Ygeman om regeringen kommer att göra detta, svarade ministern kort:

– Ja.

 

Lyssna på Konflikt i SR P1 den 30 april 2016: Frankrike och undantagstillståndet