Efter 50 år som företagsledare skrev Percy Barnevik, 2015, en bok om ledarskap.  Han hade en känsla av att produktiviteten var låg hos många av landets ledare.

– Det beror bland annat på att en möteskultur sprider sig som en pest i Sverige. Det är vanligt med många, långa, ofokuserade möten med många deltagare som inte borde vara där, utan som borde sitta och jobba i stället. En del chefer i offentlig sektor har sagt till mig att de tillbringar 90 procent av sin vakna tid i möten. Det innebär att de knappt utför något eget arbete alls. Det är en ganska skrämmande bild, sade han.

Percy Barnevik berättade att han har en stor tilltro till individens inneboende styrka. För att stimulera till initiativ och risktagande betonade han vikten av att misstag accepteras i en organisations miljö.

– Det bästa är att ta ett initiativ och göra rätt. Näst bäst är att ta ett initiativ och göra fel. Det enda oacceptabla är passivititet. Mina medarbetare brukade förkorta mitt budskap till ”gör vad fan som helst bara du gör något”, sade han till de omkring 80 advokater och biträdande jurister som hade samlats till lunchföreläsningen.

De senaste 15 åren har Percy Barnevik ägnat huvuddelen av sin tid till kampen mot fattigdomen, särskilt uppbyggnaden av välgörenhetsorganisationen Hand in Hand. Organisationen har stöttat och utbildat över en miljon fattiga kvinnor till entreprenörer.

– Jag insåg tidigt att roten till allt ont i u-länderna var den extrema fattigdomen. Den berodde i sin tur på att folk saknade jobb. Därför började vi att träna kvinnorna i att bygga företag underifrån.

Män får gärna arbeta i bolagen, men nästan uteslutande kvinnor får lån och stöd genom Hand in Hand.

– Vi satsar inte på männen därför att de dricker, spelar, är lata och inte ansvarstagande.

Totalt har kvinnorna som fått stöd av organisationen startat omkring 1,7 miljoner företag. Företagen har i sin tur skapat nästan tio miljoner jobb och räddat 50 miljoner familjemedlemmar ur fattigdom, berättade Percy Barnevik.

Läs mer i nästa nummer av tidskriften Advokaten.

Läs mer: ”Ledarskap, 200 råd” och ”Jag vill förändra världen” av Percy Barnevik.