Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny regelsamling för advokatverksamheten

Tredje reviderade upplagan av Regler för advokatverksamhet publicerad.

Nu har Advokatsamfundets regelsamling Regler för advokatverksamhet reviderats och givits ut i en tredje upplaga. Den ersätter andra upplagan från 2011.

Regler för advokatverksamhet 2016 framsida

Bestämmelserna i Regler för advokatsamverksamhet är aktualiserade till februari 2016.

Regler för advokatverksamhet innehåller

 • Vägledande regler om god advokatsed
 • Stadgar för Sveriges advokatsamfund
 • Regler om advokater i rättegångsbalken
 • Andra lagregler om advokater
 • Bokföringsreglemente
 • Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater
 • Regler om god advokatsed för europeiska advokater
 • Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper
 • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 6
 • United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers
 • Viktiga referensdokument

Regler för advokatverksamhet sänds med post till alla advokater och biträdande jurister på advokatbyråer.

Den kan också beställas via Advokatsamfundets webbplats eller laddas ned som PDF-dokument.