Nu har Advokatsamfundets regelsamling Regler för advokatverksamhet reviderats och givits ut i en tredje upplaga. Den ersätter andra upplagan från 2011.

Regler för advokatverksamhet 2016 framsida

Bestämmelserna i Regler för advokatsamverksamhet är aktualiserade till februari 2016.

Regler för advokatverksamhet innehåller

 • Vägledande regler om god advokatsed
 • Stadgar för Sveriges advokatsamfund
 • Regler om advokater i rättegångsbalken
 • Andra lagregler om advokater
 • Bokföringsreglemente
 • Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater
 • Regler om god advokatsed för europeiska advokater
 • Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper
 • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 6
 • United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers
 • Viktiga referensdokument

Regler för advokatverksamhet sänds med post till alla advokater och biträdande jurister på advokatbyråer.

Den kan också beställas via Advokatsamfundets webbplats eller laddas ned som PDF-dokument.