Bland huvudtalarna finns kammaråklagarna Alexandra Bopp och Daniel Suneson, som presenterar sitt arbete gällande brott mot späda och små barn. Den nederländska rättsläkaren Rob Bilo redogör för kunskapsläget för abusive head yrauma, som är aktuellt i Sverige till följd av flera uppmärksammande resningsärenden. Linda C. Steele från USA redogör för hur barn och unga som är brottoffer intervjuas på bästa sätt. Nick Stanley från Storbritannien redogör för hur barn och unga kan skyddas när det finns uppgifter om utsatthet. Vincent Felitti från USA presenterar den kända ACE-studien. Studien visar att svåra påfrestningar i barndomen har ett mycket starkt samband med psykisk och fysisk ohälsa både på kort och lång sikt.

Konferensen öppnas officiellt måndagen den 23 maj av HM Drottning Silvia och barnminister Åsa Regnér.

NFBO är en tvärprofessionell förening. I arrangörsgruppen ingår bland annat Brottsoffermyndigheten, BUP Stockholm, Rädda Barnen och Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Deltagaravgiften är 4 600 SEK för medlemar i NFBO, 4 900 SEK för icke-medlemmar och 2 000 SEK för studerande.

Deltagarpriset inkluderar konferensprogram, konferensmaterial, för- och eftermiddagsfika samt lunch under konferensen.

Anmälan till konferensen sker direkt till Expo Medica via den här länken

 

Vid frågor om konferensen, anmälning, betalning och annat kontakta Michaela Wall.

Michaela.wall@expomedica.se eller +48(0)8-23 73 10

 

Läs hela programmet här