Vid sammanträdet den 9 juni antog Sveriges advokatsamfunds styrelse 41 nya ledamöter av Advokatsamfundet.

Niklas Andersson
Västra avdelningen
Crusner Advokatbyrå AB
Hvitfeldtsgatan 15
411 20 Göteborg

Marie Andrée
Södra avdelningen
ALWå Advokatbyrå AB
Stortorget 9
252 20 Helsingborg

Martin Bjurenlind
Västra avdelningen
Advokaterna Hurtig & Partners AB
Birger Svenssons väg 16 E
432 40 Varberg

Mikael Bolling
Stockholmsavdelningen
White & Case Advokataktiebolag
Box 5573
114 85 Stockholm

Kristoffer Clausen
Stockholmsavdelningen
Hellström Advokatbyrå KB
Box 7305
103 90 Stockholm

Katarina Davidsson
Stockholmsavdelningen
White & Case Advokataktiebolag
Box 5573
114 85 Stockholm

Anne Eriksson
Södra avdelningen
Advokaterna A & Partners HB
Norra Vallgatan 66
211 22 Malmö

Kristoffer Franzkeit
Södra avdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 4255
203 13 Malmö

Dariush Gol
Stockholmsavdelningen
Advokatgruppen i Stockholm AB
Box 5153
102 44 Stockholm

Johan Grenefalk
Stockholmsavdelningen
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB
Box 7836
103 98 Stockholm

Karl Guterstam
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Josephine Hedström
Stockholmsavdelningen
KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB
Box 7330
103 90 Stockholm

Anders Hejdeman
Östra avdelningen
Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB
Box 2083
550 02 Jönköping

Oskar Hjärpe
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB
Box 1670
111 96 Stockholm

Carl Jernström
Västra avdelningen
Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB
Stampgatan 22 A
411 01 Göteborg

Hampus Johansson
Norra avdelningen
Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag
Box 124
901 04 Umeå

Christina Karlsson
Stockholmsavdelningen
Wistrand Advokatbyrå
Box 7543
103 93 Stockholm

Carl Levin
Stockholmsavdelningen
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
103 90 Stockholm

Isabel Lindeberg
Södra avdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291
203 14 Malmö

Johan Lindgren
Södra avdelningen
Advokatfirman Anita Carlsson AB
Norra Vallgatan 72
211 22 Malmö

Johanna Lindqvist
Västra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 11235
404 25 Göteborg

Milan Miljkovic
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Salmi & Partners AB
Box 3095
103 61 Stockholm

Carl-Gustav Nilsson
Södra avdelningen
Juristfirman Carl-Gustav Nilsson AB
Kaptensgatan 5
263 61 Viken

Caroline Nilsson
Södra avdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291
203 14 Malmö

Lina Nilsson
Västra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 11235
404 25 Göteborg

Marcus Nivinger
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 1050
101 39 Stockholm

Alexander Norman
Mellersta avdelningen
Zedendahl Advokatbyrå Norman AB
Stora torget 3
753 20 Uppsala

Azra Osmancevic
Stockholmsavdelningen
Kastell Advokatbyrå AB
Box 7169
103 88 Stockholm

Isac Outinen
Stockholmsavdelningen
7wise Advokatbyrå KB
Kungsgatan 56
111 22 Stockholm

Johan Ragnar
Södra avdelningen
Rosholm Dell Advokatbyrå AB
Klostergatan 1
352 30 Växjö

Clara Rohlin
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Martin Cullberg AB
Hantverkargatan 48
112 21 Stockholm

Shirin Saif
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Edward af Sandeberg
Stockholmsavdelningen
Wistrand Advokatbyrå
Box 7543
103 93 Stockholm

Christina Sebelius-Frost
Södra avdelningen
JUROCON AB
Branta vägen 8
269 37 Båstad

Fredrik Seemann
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Norelid & Holm AB
Box 7394
103 91 Stockholm

Karin Sliwinska
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 143
701 42 Örebro

Göran Sonstrand
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Sörmdal AB
Domnarvsgatan 11
163 53 Spånga

Johanna Sundman
Södra avdelningen
Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson AB
Adelgatan 9
211 22 Malmö

Carl-Magnus Uggla
Stockholmsavdelningen
Bird & Bird Advokat KB
Box 7714
103 95 Stockholm

Sanna Älgekrans
Mellersta avdelningen
Wallin Advokatbyrå AB
Box 2131
750 02 Uppsala

Jonas Öqvist
Västra avdelningen
Advokatfirman Morris AB
Vallgatan 30
411 16 Göteborg

Utträdda ledamöter

Ämma-Thérèze Buskas, Stockholm, per den 16 maj 2016

Rickard Engström, Stockholm, per den 31 maj 2016

Pär Johansson, Stockholm, per den 28 maj 2016

Cisela Mortimer, Göteborg, per den 12 maj 2016

Allan Nyrén, Enskede, per den 23 maj 2016

Gustav Persson, Göteborg, per den 1 juni 2016

Mikael Rydkvist, Stockholm, per den 31 maj 2016

Rama Sarrafian, Stockholm, per den 15 maj 2016

Jamie Stanbury, Stockholm, per den 15 maj 2016

Linn Sundqvist, Stockholm, per den 16 maj 2016

Karolin Thunman, Stockholm, per den 13 maj 2016

Markus Östlund, Falun, per den 1 juni 2016

Peter Östman, Stockholm, per den 15 maj 2016

Avlidna ledamöter

Anders Schierenbeck, Oskarshamn, den 4 maj 2016