Tryckfrihetsförordningen – en 250-årsjubilar under press

Publicister, journalister, jurister och andra experter är eniga om att den 250-åriga lagstiftningen står sig bra, men att det finns en del små skavanker och allvarliga problem. En utmaning i dag är det utbredda näthat som journalister och publicister utsätts för. ­Självcensur riskerar att begränsa den seriösa samhällsdebatten.

Läs mer

Anne Ramberg: Oberoende och grävande journalistik är en oumbärlig komponent i en demokrati

Utan en vidsträckt yttrande- och tryckfrihet kan det öppna samtalet och meningsutbytet inte fungera. Åsiktsfriheten och religionsfriheten kan inte upprätthållas. Transparensen urholkas och korruptionen firar triumfer. Demokratin undermineras, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Ordförandebyte i Högsta domstolen

Marianne Lundius lämnar över ordförandeskapet i Högsta domstolen till Stefan Lindskog. De två har en hel del gemensamt. Båda har tidigare varit advokater. Och de två har varit nyckelpersoner i arbetet med att modernisera Högsta domstolen och att utveckla prejudikatbildningen. Här berättar de öppenhjärtigt om vad som kallats aktivistiska Högsta domstolen och andra viktiga frågor.

Läs mer

Thomas Olsson: ”Försvarare, förena er”

Om man tänker sig att straffprocessrätten är ett uttryck för statens våldsmonopol riktat mot individen, inser man ganska snart att försvararens roll är att garantera att individen inte utsätts för våld från statens sida utan stöd i lagen. På försvararens axlar vilar ansvaret för att de grundläggande rättsprinciperna beaktas när staten genom åklagaren kräver att våld i form av tvångsmedel eller straff utövas mot den enskilda individen. Därför är det synnerligen allvarligt när försvararrollen numera utsätts för systematiska angrepp från åklagarmyndigheten. Det anser advokat Thomas Olsson.

Läs mer

Advokatsamfundets webbplatser har fått ny form

Nu lanseras nya versioner av Advokatsamfundets webbplatser.

Läs mer