Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, YEN, har sedan 2015 utrett och diskuterat möjligheten att bereda plats åt en representant för allmänheten i nämnden. I slutet av maj i år beslutade Journalistförbundets styrelse att en allmänhetens representant ska ta plats i nämnden. Beslutet innebär att YEN kommer att bestå av fyra ledamöter med journalisterfarenhet och en allmänhetens representant.

Förbundsstyrelsen beslutade att erbjuda Advokatsamfundet uppdraget att nominera allmänhetens representant till YEN, som också fick mandat att föra samtal med Advokatsamfundet om de närmare formerna för samarbetet. Nämnden kommer att ta fram en vägledande instruktion till Advokatsamfundet inför nomineringen till allmänhetens representant. Ett beslut om hur instruktionen formuleras kommer att fattas av Journalistförbundets styrelse, enligt planeringen i september.

Under sommaren kommer YEN att föra samtal med Advokatsamfundet och Anne Ramberg om formerna för samarbetet.

Att YEN:s ledamöter är journalister med lång yrkeserfarenhet har historiskt varit det naturliga eftersom nämnden behandlar etiska frågor som medlemmarna stöter på i sin yrkesutövning. YEN:s och Journalistförbundets styrelse ser dock ett stort värde i att någon med andra erfarenheter och perspektiv deltar i nämndens arbete och diskussioner i de frågor som är föremål för nämndens bedömning.