Regeringen nominerade vid sitt sammanträde den 16 juni advokat Ulf Öberg till en tjänst som domare i Europeiska unionens tribunal i Luxemburg.

Det är regeringarna i EU:s medlemsstater som senare i samförstånd fattar beslut om att utse domare i tribunalen för en period av 6 år, som kan förnyas.

Ulf Öberg är verksam som advokat i Stockholm. Han arbetade under åren 1995–2000 som rättssekreterare och kanslichef hos den svenske domaren vid dåvarande EG-domstolen. Innan dess arbetade han på Utrikesdepartementet med EG-rättsliga frågor vid Sveriges medlemskapsförhandlingar med EG.

Tribunalen har enligt nuvarande regler 40 domare och fungerar som en första instans inom EU-domstolen i de flesta mål.