I dag den 30 juni utnämnde regeringen förhandlingschefen Monica Dahlbom till kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping.

Monica Dahlbom är förhandlingschef vid Arbetsgivarverket sedan år 2009. Innan dess var hon kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping i sex månader. Under åren 1999–2009 arbetade hon vid Domstolsverket, bland annat som chefsjurist, chef för personalavdelningen och tillförordnad. generaldirektör. Hon har också varit rådman i dåvarande Länsrätten i Skåne län och har arbetat i Finansdepartementet.

Monica Dahlbom har varit expert i flera statliga utredningar och har erfarenhet från styrelsearbete i flera organisationer.

Monica Dahlbom tillträder som kammarrättspresident den 1 november.