Vid sitt sammanträde i dag den 30 juni beslutade regeringen om en rad nya domarutnämningar.

Regeringen utnämnde

 • chefsrådmannen Erik Brattgård att vara hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland
 • rättschefen Mikael Forsgren att vara chefsrådman vid Umeå tingsrätt
 • juristen Helena Åhlén, juristen Jonas Gustafsson Silfverberg, rådmannen Sara Norman och justitiesekreteraren Emilie Strömberg att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige
 • rådmannen Marianne Forsberg, ämnesrådet Gunilla Berglund och rådmannen Karin Röckert att vara rådmän vid Nacka tingsrätt
 • utredningssekreteraren Anna Hannell att vara rådman vid Varbergs tingsrätt
 • verksamhetsutvecklaren Malin Käll och rättssakkunnige Johan Nordin att vara rådmän vid Attunda tingsrätt
 • hovrättsrådet Gunilla Carle de Verdier, administrativa direktören Marcus Isgren, rättssakkunniga Anna Rosenmüller och tillförordnade rådmannen Lisa Anestål att vara rådmän vid Södertörns tingsrätt
 • förhandlingschefen Monica Dahlbom att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping
 • rådmannen Mikael Ohlsson att vara chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö
 • planhandläggaren Ewa Andrén Holst att vara tekniskt råd vid tingsrätterna
 • chefsrådmannen Lena Egelin att vara lagman vid Solna tingsrätt
 • departementsrådet Per Lennerbrant att vara lagman vid Eskilstuna tingsrätt

Regeringen anställde också rådmannen Carl-Erling Halldin på en tidsbegränsad anställning som rådman vid Gällivare tingsrätt.